Darmowe Auto Zastępcze z OC Sprawcy - MTU - tel. 798-907-828


Kliknij, aby zadzwonić!

Odszkodowania z OC sprawcy - MTU

Odszkodowania


Współpracujemy z najlepszymi doradcami prawnymi, rzeczoznawcami oraz lekarzami. Kontrolujemy terminowość, prawidłowość oraz przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w sprawach, które prowadzimy. Nasi pracownicy, dla których odzyskiwanie odszkodowania to chleb powszedni, odpowiadają za wysokiej jakości negocjacje z ubezpieczycielem w imieniu naszych klientów. Prowadzimy sprawy na etapie ugodowym (przedsądowym) oraz na etapie sądowym. Działamy na terenie całej Polski. Prowadzimy także sprawy osób poszkodowanych poza granicami kraju. Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, nie czekaj – zwróć się do nas po pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Wyślij swoje zgłoszenie, a my skontaktujemy się z Tobą!


Pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania z następujących kategorii:

 • Odszkodowania powypadkowe
 • Odszkodowania komunikacyjne
 • Odszkodowania majątkowe
 • Dopłata do odszkodowań

Drogi Kliencie:

 • Działamy na terenie całej Polski.
 • Pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom, motorowerzystom (również pasażerom autobusów, tramwajów, pociagów) oraz rodzinom ofiar wypadków śmiertelnych.
 • Pomagamy w wypadkach w rolnictwie oraz wypadkach przy pracy.
 • Pomagamy osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny.
 • Możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek nawet do 20 lat wstecz.

Osobom poszkodowanym w wypadkach zapewniamy:

 • Pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zbieraniu dowodów.
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów.
 • Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej.
 • Doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów.
 • Precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty.
 • Zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń.

Pomagamy w uzyskaniu roszczeń:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych.
 • Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów.
 • Zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Wyrównanie utraconego dochodu.
 • Koszty opieki osób trzecich.
 • Zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania.
 • Zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich.
 • W przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów.
 • W przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Umowa:

 • Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych – bez ryzyka.
 • Nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie nieskapitalizowanych rent, kosztów zakupów leków, środków ortopedycznych i opatrunkowych, kosztów pogrzebu.
 • Nie zawieramy ugód bez decyzji Klienta.
 • Gwarancja przekazania odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty.Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy


Nasza firma prężnie działająca na rynku odszkodowań oferuje wysokiej jakości pomoc w uzyskaniu odszkodowania dla wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Wieloletnie doświadczenie Naszych pracowników pozwoliło na stworzenie firmy, która skutecznie walczy z firmami ubezpieczeniowymi i uzyskuje odszkodowania powypadkowe w możliwie jak największych kwotach.


Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek ważnym jest aby ustalić podmiot odpowiedzialny, który wypłaci roszczenia odszkodowawcze. W wypadkach komunikacyjnych jest to ubezpieczyciel OC sprawcy zdarzenia. Zajmujemy się odszkodowaniami powypadkowymi, prowadzimy sprawy osób, które zostały poszkodowane jako pasażer, pieszy lub kierowca. Bezpłatnie analizujemy każdą sprawę, ustalamy okoliczności faktyczne zdarzenia, podmiot odpowiedzialny, który wypłaci odszkodowanie za wypadek, oceniamy zasadność roszczeń i proponujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, jak i w procesie sądowym przeciwko firmie ubezpieczeniowej.


Osobom poszkodowanym w wypadkach pomagamy uzyskać odszkodowania z OC sprawcy w postaci:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia, zakupów leków, kosztów pobytu w szpitalu oraz rehabilitacji,
 • utraconego dochodu z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rent dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.Odszkodowanie powypadkowe - Korzyści dla klienta!


Zastanawiasz się dlaczego warto się do Nas zgłosić i powierzyć Nam swoją sprawę o odszkodowanie powypadkowe? Nie wiesz, czy kwota, którą dla Ciebie uzyskamy będzie rekompensowała Twoją krzywdę? Im więcej masz pytań, tym lepiej dla Ciebie. Zadzwoń do Nas lub umów się na spotkanie, a zespół naszych profesjonalistów rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.


Zobacz co możesz zyskać:

 • nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych – wynagrodzeniem kancelarii jest prowizja od uzyskanego dla ciebie odszkodowania z OC sprawcy,
 • gwarantujemy bezpłatną analizę sprawy i doradztwo prawne na każdym etapie współpracy,
 • odszkodowanie powypadkowe za szkody osobowe oraz rzeczowe z polis OC i NNW,
 • reprezentowanie klienta na etapie postepowania likwidacyjnego oraz sądowego,
 • zawsze przejrzysta umowa – bez ukrytych kosztów.

Postaramy się aby odszkodowanie powypadkowe, które dla Ciebie uzyskamy dało Ci pełną rekompensatę za krzywdę, ból i cierpienie będące skutkiem wypadku. Chcesz Nam zlecić swoją sprawę?


Zadzwoń do nas pod nr tel. 798-907-828 lub napisz do nas maila na adres kontakt@szybkicar.pl podając swoje dane kontaktowe.
Odszkodowanie komunikacyjne


Odszkodowanie komunikacyjne - (inaczej odszkodowanie za wypadek lub odszkodowanie powypadkowe) to dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Miałeś wypadek lub stłuczkę? Ubezpieczyciel wykonał oględziny i zaproponował Tobie niesatysfakcjonujące Ciebie niskie odszkodowanie? Skorzystaj z naszej pomocy. Wyliczymy należne odszkodowanie i przeprowadzimy dochodzenie odszkodowania w Twoim imieniu.


Każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo ubiegać się odszkodowanie, w zależności od rodzaju zdarzenia, w jakim uczestniczył. Nasza firma pomaga poszkodowanym uzyskać pełne odszkodowanie. Większość ubezpieczycieli mocno zaniża należne odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy. Ubezpieczyciele kwestionują np. przedstawione przez klientów faktury za naprawę samochodów, tłumacząc, że można to było zrobić taniej. Wyceniają szkodę proponując najniższe stawki za roboczogodzinę (np. blacharza czy lakiernika samochodowego) oraz części alternatywne (zwane popularnie zamiennikami).


Odszkodowanie komunikacyjne obejmuje m.in.:

 • świadczenie za uszkodzony pojazd,
 • świadczenie za skradziony pojazd,
 • świadczenie za najem pojazdu zastępczego,
 • zadośćuczynienie za doznaną w wyniku kolizji krzywdę fizyczną i psychiczną,
 • rentę,
 • świadczenie związane z utraconymi dochodami (zarobkami),
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby najbliższej,
 • świadczenie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z OC sprawcy za:

 • szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • uszkodzenia powstałe przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego,
 • szkody związane bezpośrednio z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
 • szkody, które spowodował pojazd sprawcy podczas zatrzymania, postoju lub garażowania,
 • badania techniczne po naprawie samochodu (jeśli został zabrany dowód rejestracyjny),
 • holowanie uszkodzonego auta.

Polisa AC (autocasco) pozwala na wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach gdy:

 • właściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie samochodu,
 • sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • dojdzie do zderzenia się pojazdów,
 • dojdzie do zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (potrącenie pieszego, wjechanie w zwierzynę
 • lub drzewo),
 • miały miejsce zdarzenia losowe lub działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru)
 • dojdzie do kradzieży pojazdu

Dwie zasadnicze różnice pomiędzy polisami ubezpieczeniowymi komunikacyjnymi OC i AC:

 • Polisa OC - obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, które musi wykupić każdy posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji,
 • Polisa AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, właściciel pojazdu sam decyduje o woli posiadania takiego ubezpieczenia.

Wypadki samochodowe dzieli się na:

 • kolizje,
 • wypadki drogowe.

Kolizja samochodowa - to zdarzenie, w którym żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, a szkodzie ulega jedynie mienie.


Wypadek drogowy - to zdarzenie, w którym uczestniczące w nim osoby doznają obrażeń ciała (naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni) lub ponoszą śmierć.
Odszkodowanie majątkowe


Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą poszkodowanych przy szkodach majątkowych z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia obowiązkowego lub z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia dobrowolnego.


W ramach naszych usług naszym Klientom zapewniamy:

 • zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela lub kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody majątkowej,
 • organizację oględzin zniszczonego mienia,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody lub ponowna analiza merytoryczna zakończonej likwidacji szkody,
 • dochodzenie należnej kwoty odszkodowania.

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem należnej kwoty odszkodowania, zajmujemy się sprawami:

 • ustalenie odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (opady atmosferyczne, działanie wiatru itp.), zdarzeń losowych (pożar), przestępstwa (włamanie, kradzież itp.) lub wykonawcy robót budowlanych (wadliwe wykonanie usługi, zniszczenie mienia itp.),
 • zaniżenie wartości kosztorysowej - wymuszanie przez ubezpieczyciela użycia materiałów budowlanych gorszej jakości, zaniżenie kosztów usługi budowlanej, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
 • zaniżenie wartości odszkodowania pomimo korzystaniu z usług profesjonalnego usługodawcy – żądanie faktur źródłowych, nieuwzględnianie rzeczywistego zakresu uszkodzeń itp.
 • wszelkie pozostałe przypadki odmowy przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę, w przypadku których nie określono ustawowego lub umownego wyłączenia odpowiedzialności.

Miałeś wypadek? Zadzwoń, a my zorganizujemy potrzebną pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny. Zgłosimy szkodę oraz przeprowadzimy w Twoim imieniu całe postępowanie likwidacyjne lub odwoławcze. Zadzwoń do nas pod nr tel. 798-907-828, a na pewno się dogadamy!
Dopłata do odszkodowań


Nasza firma proponuje DOPŁATĘ do Twojego odszkodowania w zamian za ODKUP od Ciebie szkody. Jeżeli miałeś kolizję w przeciągu ostatnich 3 lat i otrzymałeś odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego z OC sprawcy od ubezpieczyciela na naprawę samochodu - na 100% Twoja szkoda została zaniżona! Odkupimy od Ciebie szkodę i dopłacimy pieniądze do Twojego odszkodowania, które już zostało Ci przyznane i wypłacone. - SKUPUJEMY SZKODY DO 3 LAT WSTECZ!


Skontaktuj się z nami, prześlij nam na maila kosztorys szkody częściowej lub całkowitej na Twoim samochodzie oraz decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania, a my zrobimy kalkulację Twojej szkody i dokonamy dopłaty do Twojego odszkodowania, dzięki czemu zyskasz dodatkowe PIENIĄDZE, na które na pewno nie mógłbyś liczyć bez naszej pomocy! - Płacimy gotówkę od ręki!


Potrzebujemy od Ciebie dwa dokumenty:

 • Kosztorys szkody,
 • Decyzja o przyznaniu odszkodowania.

Podstawą odkupu odszkodowania majątkowego jest zawarcie umowy cesji wierzytelności, dzięki której będziemy mogli dochodzić dalszego odszkodowania już bez Twojego osobistego udziału i bez żadnego ryzyka z Twojej strony. Nasza firma samodzielnie wytoczy proces ubezpieczycielowi, pokryje wszelkie opłaty sądowe, jak i koszt wynajęcia radcy prawnego, czy adwokata. Ewentualne niepowodzenie dochodzenia odszkodowania obciąża tylko i wyłącznie naszą firmę. Dzięki nam zaoszczędzisz swój cenny CZAS, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.


Do podpisania umowy będzie potrzebny nam KOSZTORYS SZKODY wykonany przez firmę ubezpieczeniową oraz DECYZJA O PRZYZNANIU ODSZKODOWANIA przez ubezpieczyciela.


Zadzwoń do nas pod nr tel. 798-907-828, a na pewno się dogadamy!
Współpracujemy z UBEZPIECZALNIAMI:


Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy - MTU

Polub nas na Facebooku!

Wynajmij darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy - MTU